Jézus Krisztus hív TÉGED

Ma, most, minden pillanatban, örökké. Adj időt Istennek, imádd Őt szüntelen, hogy Jézus Szívéből kiáradó Tűz lángolóvá tegye életedet, szívedet!

MeghívóElsőpénteki program 2021.07.02. Gyónás szervezés alatt

TORBÁGYI SZŰZ MÁRIA NEVE TEMPLOM (18:00 - 05:00)

Szervezés alatt

Jézus szabadító erejének és hatalmának kegyelme által szentgyónás Németh László atyával (feliratkozás lejjebb)

18:00 - 18:45

Szentmise, Eucharisztia ünneplése Bohn István atyával

18:45 - 20:00

Dicsőítő szentségimádás

20:00 - 22:00

Nyitott csendes Szentségimádás

a templomban (otthonról online be lehet csatlakozni)

(feliratkozás lejjebb)

20:00 - 22:00

Egyéni közbenjárás

22:00 - 05:00

Zárt Szentségimádás

Elsőpénteki virrrasztás Jézussal. Jézus imádásának éjszakáján bekapcsolódunk Jézus lángoló Szívének imádásába, megtérésekért, szabadulásokért, hogy minden szív lángra lobbanjon Jézus Szívéből kiáradó TŰZ által. Megéljük az imádó és lángoló szívek szövetségének erejét Jézusban. (otthonról online be lehet csatlakozni).

(feliratkozás lejjebb)

Született Budapesten, 1956. december 11., szentelték Budapesten, 1982. június 6. VI. éves a Bp. Hittudományi Akadémián 1982–83, káplán Szécsényben 1983–85, ösztöndíjas Rómában 1985–88, érseki szertartó 1988–89, egyben óraadó tanár az esztergomi szemináriumban 1988–98, érseki titkár 1989–95, irodaigazgató 1995–98. A Pápai Magyar Intézet rektora 1998-2011, római magyar lelkész is 1999-, olaszországi magyar főlelkész is 2000-. A Római Szent István Ház vezetője 2011-. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatási ügyének posztulátora 1998-, Boldog Apor Vilmos szentté avatási ügyének posztulátora 1999-, egyházi tanácsos a Magyar Köztársaság Szentszék melletti nagykövetségén 1999-, az MKPK római ágense 2000-. Pápai káplán 1991, pápai prelátus 1994.Feliratkozás szentségimádásra

Templomból vagy otthonról vállalt órák Jézussal

Az időpont(ok) kiválasztása után meg kell adni egy nevet és megnyomni a "Küldés" gombot

Részvételt törölni akkor van lehetőség ha ugyanarról a gépről próbáljuk mint amin feliratkoztunk. Ilyenkor a név színe sárga.

Már 4 testvérrel helyezkedünk Jézus oltalmazó jelenlétébe!

Jelen lesznek: Anlodgam sezom,  G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel,  Kati,  Kati, 

Jelen lesznek: G. Dániel,  Csaba, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 

Jelen lesznek: G. Dániel, 
Feliratkozás gyónásra előző nap csütörtökre

Hamarosan...