Imafal


Az egyéni ima és személyes kapcsolat Jézussal elengedhetetlen forrás boldogságunk és békességünk fenntartásához.


Emellett Jézus mondja: ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,19-20)


Jelen imafal célja, hogy közelebb kerüljünk egymás szívéhez, egymás lelkéhez.
A bennünk zajló örömökhöz, bánatokhoz mert így tudjuk egymást hordozni és a jó Isten elé vinni imában és kérni az Ő segítségét mindenben.


Az itt megjelent imaszándékokért minden nap imádkozik a SZÍVEK SZÖVETSÉGE ÉS MISSZIÓJA.


Az imakérések / imaszándékok időrendben egymás alatt jelennek meg.


Név ami szabadon megjelenhet a weboldalon
Élő email cím amin kapcsolatba léphetünk veled

Mindennapi imaszándékaink
Hálás vagyok Jézusom,hogy olyan kegyelmi ajándékot adtál ma: Drága Testvéremet Magadhoz szólitottad du. 3 órakor a Te halálod órájában, ami különösen nagy ajándék. Hálával imádkozom, megszabadítottad szenvedéseitől,meghallgattad kérésemet.
Nitti Anna
2021-07-14 20:28:41
Kérjük az elsőpénteki Új TEREMTÉS kegyelmét, Jézus Krisztus Szívéből kiáradó tűz, víz és vér és a Szentlélek kenete által szívünk újjászületését, minden ember szívének lángra lobbanását. A Szív Útja, járj rajta! Szívek Szövetsége és Missziója
GD
2021-07-01 10:08:30
Kérjük az elsőpénteki kegyelmeket! Új teremtés Jézus Krisztus Szívéből kiáradó tűz, víz és vér és a Szentlélek kenete által szívünk újjászületése, minden ember szívének lángra lobbanása által. A Szív Útja, járj rajta! Szívek Szövetsége és Missziója
Dániel Gakovic
2021-07-01 10:02:59
Az elsőpénteki Jézus Szívéből kiáradó tűz, víz és vér és szívünk Szentlélekben való újjászületésének kegyelmi kiáradásáért, minden ember szívébe. A Szív Útja, járj rajta! Szívek Szövetsége és Missziója
GD
2021-07-01 09:40:07
Jöjj Szentlélek Úristen, szellemi erőddel teremtsd újjá szívünket, életünket, vegyed bitokba szívünket egészen, teljesen, örökre, hogy Te légy az Úr, az Atyával és a Fiúval együtt. A szív útja, járj rajta! Szívek Szövetsége és Missziója
GD
2021-06-16 09:08:12
Kérlek Benneteket, egy édesanyáért, rákkal küzd, hogy meggyógyuljon egészen, és családjával, gyermekeivel még sok évet tudjon együtt lenni egészségben. Kérem, hogy naponta imádkozzunk értük!
GD
2021-06-15 13:20:01
Épittessék föl a Fénykereszt a jánoshegyi (Budapest) Erzsébet-kilátó tetejére!
Ferenc
2021-06-05 02:57:23
Szabadíts meg a gonosztól Uram, mindig a Te akaratod legyen meg,mert Te vagy az igazság és az élet mindörökkön örökké Amen
Nitti Anna
2021-05-24 20:58:05
Uram, minden kérésünkben legyen meg a Te Akaratod, és csak a Te Akaratod legyen meg, a gonosz minden megtévesztési kísérlete hiúsuljon meg! Ámen.
Kati
2021-05-13 10:27:52
Uram, legyen meg a Te Akaratod, és csak a Te Akaratod legyen meg!
Kati
2021-05-11 13:43:41
Imádkozom Uram az édesanyámért! Vigyázd őt, és öleld őt szerető gondoskodásoddal! Vegyél el tőle minden fájdalmat, és add meg neki, hogy a betegségének jelen állapotában is csak a Te fényességed és szereteted örök boldogságát érezze! Ámen
W. Andi
2021-05-02 08:56:52
Adj Uram szabadulást minden ártó erőtől, a gonosz minden támadásától! Add, hogy ezekben mindig helytálljunk! Kérem ezt mindannyiunk számára, különösen a magam és a családtagjaim számára. Ámen.
Kati
2021-04-29 11:30:09