Hívunk benneteket JÉZUS folyamatos imádásának szövetségére és szolgálatára, különösen a mostani időben. Ez egy JÉZUSBAN megélt összefogás közösségek, egyének, lelkiségek, ezen belül szívek szövetségének Jézusban.

 

Minden imádó szívre szükség van, ezért akár közösségi időponttal, akár egyéni ima idő vállalással jelentkezzetek, hogy teljes legyen az imádság, kegyelem és irgalom folyama.

 

 

Elsősorban nem test ellen hadakozunk, így amit anyagi értelemben látunk, az csak szellemi térben jelen lévő hatások következménye, ahol egyedül Jézus kegyelmi ereje által lehet győzedelmeskedni, Isten mennyei fegyverzetének aktív viselése által. Ennek alapja az egyéni ima-imádási idő, hogy Jézus által teljesülni tudjon bennünk és általunk az Ő élő, eleven, teremtő Szava: 

 

"A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot." (Jn16,33)

 

Jézus mondja:  "Az új bor új tömlőbe való." (Mk2,22) 

 

Új szívekre, imádó (imádás a mennyei szívdobbanás) szívekre van szükség, hogy az új bor ereje, kenete által új alapra épüljünk Krisztusban, amit semmilyen külső dolog el nem sodorhat, szilárd és teljes.

 

Tudtok személyesen belépni, és rögzíteni, az egyéni, vagy közösségi imádási időtöket, ugyanakkor jelezhetitek e-mailen is, akkor mi rögzítjük. Lehetőleg olyan napi, heti időt válasszatok, amit állandó jelleggel vállalni tudok, avagy vállalni terveztek. Egy időpontra is korlátlan jelentkezést tudunk rögzíteni, így az imádásban mindenkinek meglesz a helye, ideje. 

 

A jelentkezés itt tehető meg, illetve a szivekszovetsegemisszioja@gmail.com címre küldött jelentkezéseteket rögzítjük, 

 

igény szerint módosítjuk, tehát itt lehet jelentkezni: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FYpw2vMKvuR8DiQTEN121C_B39fzbxFMVzJaLitWU18/edit?usp=sharing

 

Célunk, hogy a teljes 168 óra folyamatos imádás lánca teljesüljön, mely a szívek egyéni és közösségi imádásának idejéből szövődik. 

 

Ez nem azt jelenti, hogy csak ekkor lennék az Úr jelenlétében (hiszen ez szüntelen meghívás és kegyelem), hanem ekkor kifejezetten ott leszünk, tudatosan, egymásban is tudatosan.

 

Hívunk benneteket, hogy csatlakozzatok, mert az idő közel, és nagyon szükség van a kegyelemre, irgalomra és kiengesztelődés szolgálatára az elkövetkező időkben.

 

Jézus Él! Jézus Hív! Jézus Szólít! 

Jézusban a védelmünk és szabadulásunk, 

hogy meg tudjunk állni Őbenne a megpróbáltatások idején is, 

mert Ő megtart, éltet ad és szabaddá tesz!

 

Célunk, hogy a teljes 168 óra folyamatos imádás lánca teljesüljön, mely a szívek egyéni és közösségi imádásának idejéből szövődik. 

 

"A szüntelen imádás szolgálatában, mert Imádás-háza a szívekben kezdődik!"

Szívek Szövetsége és Missziója

KRISZTUSBAN

A Szív Mennyei Születése az új tömlő, mennyei identitás születésének, az új szívnek, az új embernek az ajándéka a személyes életünkben, ahol Isten Szava és Lelke Krisztusban újjáteremt, és mint Kapu önmagában a feltámadt mennyei valóságába emel, és belső mennyei vérkeringésében részesít bennünket. Az új tömlő az új szív ajándéka, az új bor pedig Szentlélek mennyei tűzzel, vérrel és vízzel tápláló Isteni jelenléte, az új ember kegyelmi-mennyei valósága Istenben, már a földön.

A Szív Mennyei Születése könyv ennek valóságába vezet el bennünket (https://szivekszovetsege.hu/#konyv)

 

Szívek Szövetsége és Missziója KRISZTUSBAN egy láthatatlan hadsereg, mely Isten Országáért él, dolgozik és harcol, és amely imaharcosként – otthon, a közösségben és az evangelizációink során -, valamint a Misszió munkájának havi támogatásával aktívan részt vesz a lelkekért folytatott harcban. Célunk a magyarság visszavezetése Jézus Legszentebb Szívéhez, távlatokban pedig annak a próféciának a megvalósulását szeretnénk elősegíteni, mely szerint Magyarországról fog kiindulni Európa újraevangelizálása.

 

Lásd bővebben https://szivekszovetsege.hu/#kuldetes